TELEOFFICE

SMARTA KUNDKORT & ÄRENDEHANTERING

SOFTPHONEN ANPASSAS HELT EFTER ERA BEHOV AV FUNKTION, INFORMATION OCH  DESIGN.
TELEOFFICE

ALLT I EN KUNDBILD

MÅNGA LÄGGER MYCKET TID PÅ ATT LETA INFORMATION

VI SAMLAR ALL VIKTIG INFORMATION I SAMMA KUNDBILD

 

T   E   L   E   O   F   F   I   C   E

A F F Ä R S I D E

"Teleoffice bidar till ett lönsammare Sverige,

genom att lyfta bolagens telekommunikation till en högre affärsmässig nivå"

VÅRA TJÄNSTER
GER ERA KUNDER 

EN BÄTTRE KUNDSERVICE

MODERNA KOMMUNIKTIONSLÖSNINGAR

ANPASSADE FÖR ER BRANSCH 

1 TOUCH

SMARTA TJÄNSTER

FÖR ATT MÖTA DAGENS KONKURRENS KRÄVS DET MODERNA TJÄNSTER SOM
GÖR SMART SAKER HELT AUTOMATISKT. DET ÄR NÄSTAN SOM AI

MEN NI BERÄTTAR FÖR SYSTEMET HUR DET SKA FUNGERA FÖR ATT PASSA ER VERKSAMHET

1TOUCH
TELEFONI
1TOUCH
ÄRENDE
1TOUCH
CONTACT CENTER
1TOUCH
SMARTA KUNDKORT
1TOUCH
WEB CONTACT
1TOUCH
ALARM & SÄKERHET
1TOUCH
FRÅGOR & SVAR
1TOUCH
TID

1 TOUCH

SMARTA TJÄNSTER

NÄR DET ÄR SVÅRT ATT LÖSA ETT PROBLEM MED EN STANDARD TJÄNST SÅ HAR VI LÖSNINGEN

VI ERBJUDER HELHETSLÖSNINGAR ELLER KOMPLETTERING AV BEFINTLIG LÖSNING

VÅRA DESIGNERS OCH KONSULTER TAR FRAM KREATIVA FÖRSLAG

TILLGÄNGLIGHET

Kundanpassade tjänster i flera länder.

Gemensam lösning för hela verksamheten

SAMARBETE

Dela på uppgifter och samarbeta.

Kommunicera i flera kanaler

VERKSAMHET

Göra information tillgängligt för

medarbetare med ett bra systemstöd

MOBILITET

Underlätta mobilt arbetssätt

med ett mobilt verksamhetsstöd

TJÄNSTER SOM ÄR ANPASSADE FÖR ERA BEHOV OCH FÖRBÄTTRAR ER TELEFONSERVICE 

T   E   L   E   O   F   F   I   C   E

TYPANVÄNDARE

VI ERBJUDER FYRA OLIKA TYPER AV ANVÄNDARE

FRÅN ENKEL MOBIL TILL PREMIUM GRUPP

ENKEL

Användare som har en telefon med basfunktioner.
Mobil eller fast av någon typ

PREMIUM ANVÄNDARE

Användare som har flera 
telefoner med utökad funktionalitet
Mobil och fast av någon typ

ENKEL GRUPP

Användare som arbetar i grupp som behöver samarbeta. Mobil eller fast av någon typ

PREMIUM GRUPP

Användare som har en 
telefon med Contact center funktionalitet med flera typer av media 

CONTACT CENTER

MULTIMEDIA CONTACT CENTER MED SAMTLIGA KANALER FÖR KOMMUNIKATION 

f

 MAIL
   SOCIALA MEDIER
SAMTAL

< >

API

   WEB-CHAT
  STATISTIK
  SUPERVISOR
INTEGRATION

TELEOFFICE ANPASSAR TJÄNSTER OCH FUNKTIONER EFTER ER VERKSAMHET

OCH LEVERERAR DET SOM EN KOMPLETT TJÄNST

TELEOFFICE

EN STARK PRODUKTPORTFÖLJ

ALLT FRÅN OPERATÖR TILL FUNKTIONER I TJÄNSTEN

NI FÅR LÖSNINGAR FRÅN LEDANDE LEVERANTÖRER PÅ MARKNADEN 

T  E  L  E  O  F  F  I  C  E

 

TILLSAMMANS MED VÅRA KUNDER KVALITETSÄKRAR 

VI LEVERANSEN GENOM NOGRANHET I ALLA STEG

4 STEG TILL FÄRDIG LÖSNING

1

BEHOVSANALYS

KOSTNADSANALYS

2

PROJEKTERING

SYSTEMDESIGN

3

LÖSNINGSFÖRSLAG

OFFERT

4

DRIFTSÄTTNING

SERVICE

T  E  L  E  O  F  F  I  C  E

TELEFON OCH CONTACT CENTER

ETT URVAL AV VÅRA OPERATÖRER OCH KONSULTTJÄNSTER

 • TEAM/SKYPE-SYSTEM

 • WIFI-TELEFONSYSTEM

 • DECT-TELEFONSYSTEM (KUNDANPASSAD)

 • TELEFONIST (KUNDANPASSAD)

 • SOFTPHONE (KUNDANPASSAD)

 • MOBILAPPAR (KUNDANPASSADE)

 • INKOMMANDE SÄLJSYSTEM

 • UTGÅENDE SÄLJSYSTEM

 • SOFTPHONE FÖR SYNSKADAD

 • MÄKLARBORD (SNABBKNAPPAR)

 • TRAFIKLEDNINGSSYSTEM 

 • RESERVDELAR ÄLDRE VÄXLAR

 • VIDEOKONFERANS OCH UC

 • CONTACT CENTER

 • MOBILT CONTACT CENTER

 • SOCIALA MEDIER

 • CALLBACK TJÄNSTER

 • RÖSTSTYRNING

 • TALSVAR MED MENYVAL

 • KÖSYSTEM

 • CHATT

 • FAX-SERVER

 • RÖSTBREVLÅDA

 • JOUR (AUTOMATISKA TJÄNSTER)

 • DAILER (PREVIEW OCH POWER)

 • STATISTIK (EXPORT)

T  E  L  E  O  F  F  I  C  E

OPERATÖR OCH KONSULT

ETT URVAL AV VÅRA OPERATÖRS OCH KONSULTTJÄNSTER

 • MOBILA OPERATÖRSTJÄNSTER

 • INTERNET TJÄNSTER

 • IP-VPN

 • UTLANDSTRAFIK (SPECIALAVTAL)

 • INTERNATIONELLA NUMMER

 • SMS (STORA VOLYMER)

 • FLERA OPERATÖRSTJÄNSTER

 • BETALSAMTAL

 • INTERNATIONELLA SYSTEMLÖSNINGAR

 • MOBILFÖRSTÄRKNING

 • INTERLIGENT NUMMERVISING

 • SIP-LINJER

 • ISDN-LINJER

 • MOBILA ANKNYTNINGAR

 • DRIFT (TELEFONI SOM TJÄNST)

 • ​PERSONLIG TEKNIKER

 • FELSÖKNING (DJUP)

 • SERVICEAVTAL MED 24/7

 • ADMINISTRATION

 • INTEGRATIONER MED AFFÄRSSYSTEM

 • SERVICE NYA VÄXLAR

 • SERVICE ÄLDRE VÄXLAR

 • MANAGEMENTSYSTEM FÖR DRIFT

 • ADMINISTRATION

 • BILLING (KUNDANPASSADE FAKTUROR)

 • VERKSAMHETSANALYS

 • TILLGÄNGLIGHETSANALYS

 • NÄTVERK OCH NÄTDESIGN

 

T  E  L  E  O  F  F  I  C  E

 • ADVOKATBYRÅER

 • AMBASADER

 • BANKER

 • BIL-ÅTERFÖRSÄLJARE

 • BYGGHANDEL

 • CALLCENTER VERKSAMHET

 • DETALJHANDEL

 • FASTIGHETSBOLAG

 • FORSKNING BOLAG

 • FÖRBUND

 • FÖRSÄKRINGBOLAG

 • INVESTMENTBOLAG

 • LARMOPERATÖRER

 • MEDIA OCH TIDSKRIFTER

 • PRIVATA SKOLOR

 • SJUKVÅRD

 • TAXI FÖRETAG

 • TEKNIKKONSULTER

 • TELEFONPASSNING

 • TILLVERKANDE INDUSTI

 • TRANSPORT

 • ÅKERI

 • UTBILDNINGSFÖRETAG

VÅR ARBETSMODELL MED PERSONLIG 

TEKNIKER BYGGER LÅNG RELATION

REFERENSPROJEKT

T  E  L  E  O  F  F  I  C  E

REFERENSEPROJEKT

UNDER ÅREN HAR VI UTFÖRT 5000 PROJEKT

DE FLESTA PROJEKTEN ÄR UNIKA OCH GIVIT OSS OVÄRDERLIG ERFARENHET

VI PÅ TELEOFFICE DRIVS AV UTVECKLING OCH ÄLSKAR VÅRT ARBETE

 • LEVERANS AV 5.200 TELEFONILÖSNINGAR SEDAN 1991

 • LEVERANS AV 274.000 ANKNYTNINGAR SEDAN 1991

 • 2018 HADE VÅR STÖRSTA KUND 10 MILJONER SAMTAL

 • VÅR STÖRSTA KUND HAR 60 KONTOR I SVERIGE

 • VÅR HÖGSTA SERVICENIVÅ ÄR 15 MIN REAKTIONSTID

 • 65% ARBETSTIDS-BESPARING MED PERSONLIG TEKNIKER

 • 19 OLIKA OPERATÖRER HAR TESTATS OCH CERTIFIERATS 2014-2018

 • 1400 MIL ÄR DET STÖRSTA AVSTÅNDET TILL EN AV VÅRA KUNDER

 • 6 ÅR UTAN DRIFTSTOPP HOS EN AV SVERIGES VIKTIGASTE SAMHÄLLSFUNKTIONER 

 

LEVERERADE TJÄNSTER I SIFFROR​

KONTAKT

STOCKHOLM (HK)

Teleoffice AB

Vallgatan 5B

170 67 Solna

Tel: 08-459 00 00

GÖTEBORG

Teleoffice AB

Nobelgatan 21

416 57 Göteborg

Tel: 08-459 00 00

MALMÖ

Teleoffice AB

Pastoratvägen 35

239 41 Falsterbo

Tel: 08-459 00 00

 

© 2018 TeleOffice. Producerad av Stockholm Reklambyrå AB