Tjänster & Produkter

VÅRA PRODUKTER & TJÄNSTER

Vi erbjuder marknadsledande produkter och tjänster som ofta är nummer ett inom respektive produktområde. I en lösning från TeleOffice ska allt från växelfunktioner till mobiltelefoner och headset till softphones fungera tillsammans. Våra telefontjänster fungerar tillsammans med samtliga ledande operatörer, vi tar dessutom helhetsansvar och samordnar leveransen.