1Touch

1touch mobile

Revolutionerar sättet vi använder mobiltelefonen. All data och alla funktioner här och nu.

Hänvisningar

Hänvisa dig direkt från mobiltelefonen. Med ett knapptryck så signalerar du till telefonist och alla din kollegor att du är på möte och inte vill bli störd.

Logga in/ut ur grupper

Vill du inte längre ta emot gruppsamtal? Logga enkelt ut ur gruppen direkt i mobiltelefonen.

Se realtidsdata från grupper

Få fram realtidsdata om hur dina kollegor ringer och tar emot samtal i din grupp.

Öka produktivitetet i organisationen

All information och all funktionalitet i minimalt format gör så att produktivitetet skjuter i höjden.

1touch softphone

Är den mest kompetenta softphonen vi någonsin skapat.

Hänvisning

Bestäm själv när du är tillgänglig och ge personen som ringer dig relevant information när du inte kan bli nådd.

Smarta funktioner

Se historik, skicka SMS, se statistik, all denna kraft direkt i din softphone

1TOUCH går att integrera med dina befintliga system

Byt data mellan 1TOUCH och dina befintliga CRM system.

Var informerad, före, under och efter ditt samtal

1TOUCH ger dig förhandsinformation om vem det är som har ringt och kan i förväg förbereda dig på vad samtalet kommer att handla om.

1touch operator

Telefonisten kommer alltid att vara fullständigt informerad om vad individer i organisationen gör och kan ge tydliga besked till inringande.

Utökad sökning

Använd befintliga databaser och koppla ihop dom med 1TOUCH. Tillsammans blir sökning i organisationen en enkel match.

Kö statistik

Prioritera och se realtidsstatus om hur många som står i kö per grupp.

Avancerad statistik

Få fram avancerad statistik över hela organisationen men även på grupp och individ-nivå.

Öka kundnöjdheten

Ge dina kunder relevant och riktig information om personerna de söker alternativt koppla till någon person på samma avdelning.

1TOUCH kommer ta dig och din organisation till toppen.

Allt handlar om information

När du användare en telefon som vill man alltid vara välinformerad för att

Kunna arbeta effektivt och göra rätt prioriteringar.

För att kunna ge dina kundkontakter en service krävs att du är välinformerad.
Vem ringer och till vem? Till mig, min grupp eller företaget
Har kunden fått vänta på svar?
Vem är kunden?
Kontakthistorik?
Vem är ledigt av mina medarbetare som kan hjälpa kunden Vilka i min grupp hjälper mig?

Vår tjänst ger dig verktyget att alltid få den informationen du behöver.

Innan samtalet, under samtalet när du svarar och efter samtal samt om du missar samtalet

Kontakta våra säljare på  08 459 00 00 för mer information